Menu
 
 

 

  한진重, ‘희망버스’ 이후 첫 상선 인도 ‘눈앞’ [2015-03-31]
  삼성중공업, ‘2만TEU급’ 컨테이너선 시대 열었다 [2015-03-03]
  STX조선, 4억불 유조선 추가 수주 [2015-02-23]
  성동조선, 원유운반선 5척 수주… 3억3천만달러 규모 [2015-02-16]

   
 

 (주)신현  |  경남 거제시 장승포동 687번지 (우656-910)
대표전화 : 070-4248-0111  |  팩스 : 055-541-4407  |  이메일 : spare@shls.com

Copyright  (c) SHLS.COM  All Rights Reserved


 

 

조선소 안내

  Login  webmail